Ostatnie wiadomości:
Jak się nie nudzić w domu? - poniedziałek, 18 maja 2020 12:47
Dochodzenie roszczenia za opóźniony lot - czwartek, 16 kwietnia 2020 15:07
Remont mieszkania nie musi być straszny! - poniedziałek, 02 marca 2020 13:32
Odtruwanie alkoholowe – jak to wygląda? - środa, 29 stycznia 2020 13:19
Jak zlikwidować przedwczesny wytrysk? - piątek, 25 października 2019 13:39
Jak dobrać opony letnie - poradnik - środa, 27 lutego 2019 13:07
Pomóżmy Piotrowi - wtorek, 26 lutego 2019 11:00
  • Załóż swoje konto!

Zamień rentę na emeryturę

PDFDrukujEmail

Jeśli pobierasz rentę z tytułu niezdolności do pracy, możesz - po spełnieniu określonych warunków - zamienić rentę na emeryturę i zyskać nawet 200 złotych miesięcznie!

Tyle dostanie kobieta, która od 2004 roku pobierała rentę i w tym roku po skończeniu 60 lat, przechodzi na emeryturę. Przeczytaj koniecznie, co rozbić, by przejść na emeryturę, oraz jak ZUS wylicza twoje świadczenia.

Osoba uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy, która skończy 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn zamiast renty otrzyma emeryturę. Jest to tzw. emerytura z urzędu. Dodatkowym warunkiem uzyskania emerytury w miejsce renty, poza osiągnięciem ww. wieku, jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu albo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym przez jakikolwiek okres. Nie ma tu znaczenia przez ile lat płaciłeś te składki ubezpieczeniowe.

reklama
Żeby twoja renta została zamieniona na emeryturę z urzędu, nie musisz w tym celu składać żadnego wniosku, ZUS jest zobowiązany przyznać ci emeryturę. Od dnia przyznania emerytury z urzędu nie przysługuje ci prawo do renty i nie masz prawa wyboru świadczenia.

Jak się ustala podstawę wymiaru emerytury dla osób uprawnionych już wcześniej do renty z tytułu niezdolności do pracy?


Jeśli chcesz przejść z renty na wcześniejszą emeryturę lub emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni), możesz sobie wybrać sposób, w jaki będzie ona przez ZUS wyliczona. Do obliczenia podstawy wymiaru emerytury możesz wskazać:

* zwaloryzowaną podstawę wymiaru renty albo

* ustalić podstawę wymiaru na nowo, a więc z uwzględnieniem aktualnej kwoty bazowej według zarobków z 10 kolejnych lat kalendarzowych, wybranych z 20 lat poprzedzających rok zgłoszenia wniosku o emeryturę lub z dowolnych 20 lat kalendarzowych, wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu, przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku o emeryturę.

Mogą to być:

* inne zarobki, tj. uzyskane w innym okresie niż te, które przyjęto do obliczenia podstawy wymiaru renty, albo

* te same zarobki, jakie zostały przyjęte do obliczenia podstawy wymiaru renty, jeśli można je przyjąć także do ustalenia podstawy wymiaru emerytury (tzn.. jeżeli zarobki te przypadają na podany wyżej okres).

Jak ZUS zwaloryzuje podstawę wymiaru renty?

Jeżeli podstawę wymiaru emerytury stanowi podstawa wymiaru renty, to wówczas ZUS przyjmuje ją w wysokości uwzględniającej rewaloryzację i wszystkie waloryzacje przypadające od przyznania renty do przyznania emerytury.

Uwaga!

Z takiej możliwości ustalenia podstawy wymiaru emerytury mogą skorzystać wyłącznie osoby, które - ubiegając się o to świadczenie - są uprawnione do renty z tytułu niezdolności do pracy. Nie dotyczy ona tych osób, które wprawdzie wcześniej były uprawnione do renty, lecz prawo to straciły, np. wskutek odzyskania zdolności do pracy.

Jak ZUS obliczy wysokość emerytury?

Każda emerytura z podstawą wymiaru taką samą jak przy rencie, a również i ta, do której ustalono podstawę wymiaru na nowo - to suma trzech składników:

* 24 proc. kwoty bazowej, czyli tzw. część socjalna emerytury

* po 1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy rok składkowy (z uwzględnieniem pełnych miesięcy)

* po 0,7 proc. podstawy wymiaru za każdy rok nieskładkowy ( z uwzględnieniem pełnych miesięcy).

Osoba, dla której nie można obliczyć podstawy wymiaru emerytury na nowo - wówczas zarówno część socjalna jak i część należna za okresy składkowe i nieskladkowe obliczane są od nowej kwoty bazowej - może uzyskać nową kwotę bazową do obliczenia części socjalnej, jeżeli będąc na rencie przez co najmniej 30 miesięcy pracowała zarobkowo i podlegała z tego tytułu ubezpieczeniu.

Emerytura, której wysokość obliczona została w części socjalnej od dotychczasowej kwoty bazowej lub od nowej kwoty bazowej oraz w części należnej za okresy składkowe i nieskładkowe od podstawy wymiaru renty zostanie odpowiednio podwyższona o wszystkie waloryzacje od dnia przyznania renty do dnia przyznania emerytury.

Kiedy opłaca się przyjęcie podstawy wymiaru renty do obliczenia emerytury?


Przyjęcie podstawy wymiaru renty do obliczenia emerytury, a więc dotychczasowej podstawy wymiaru, jest korzystne tylko dla tych osób, które mają wskaźnik wysokości podstawy wymiaru, obliczony przez porównanie ich zarobków z przeciętnym wynagrodzeniem z kolejnych 10 lat wybranych z ostatnich 20 lat lub dowolnych 20 lat wybranych z całego okresu ubezpieczenia na tyle wyższy od przyjętego do obliczenia podstawy wymiaru renty, że w przypadku jego pomnożenia przez aktualną kwotę bazową daje niższą podstawę wymiaru niż zwaloryzowana podstawa wymiaru renty.

Ważne!

Niezależnie od tego, w jaki sposób zostanie ustalona podstawa wymiaru emerytury jej wysokość nie może być niższa od wysokości dotychczas pobieranej renty.

* Autor: Danuta Rawicka
* Autorzy zdjęć: Jupiterimages
* Źródło: Super Express

Przegląd prasy

Klikając pomagasz
Klikając pomagasz By pomóc potrzebującym, wystarczy jedno kliknięcie myszką.   Klikając w bannery na stronach poniżej pomagasz kupić jedzenie potrzebującym, ułatwiasz rehabilitację...

Artykuły

Jak się nie nudzić w domu?
Jak się nie nudzić w domu? W czasie deszczu dzieci się nudzą… ale okazuje się, że nie tylko dzieci i nie tylko w czasie deszczu – nuda podczas siedzenia w domu dopada każdego. Jeśli pogoda nie dopisuje lub...

Porady

Za sanatorium się płaci
Za sanatorium się płaci Nigdy w życiu nie byłam w sanatorium, ale teraz chciałabym się wybrać. Czy to prawda, że muszę płacić za zakwaterowanie i wyżywienie

Reklama

Partnerzy

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości