Ostatnie wiadomości:
Ile kosztuje ubezpieczenie NNW szkolne? Sprawdź - środa, 05 września 2018 18:29
Odtwarzacze Blu-ray – ceny i jakość - piątek, 17 sierpnia 2018 13:11
Nie lekceważ uzależnienia od hazardu - środa, 27 czerwca 2018 10:44
Farbowanie włosów: farba czy szampon koloryzujący? - poniedziałek, 21 maja 2018 18:41
Policyjny apel do rowerzystów. - poniedziałek, 17 lipca 2017 18:31
Rehabilitacja po zwolnieniu lekarskim - poniedziałek, 17 lipca 2017 18:22
Bezpłatne porady prawne w Powiecie lubińskim - poniedziałek, 17 lipca 2017 18:17
  • Załóż swoje konto!

Kiedy dług się przedawnia

PDFDrukujEmail

Większość długów przedawnia się po 3 lub 10 latach. Są jednak przepisy, które wyznaczają inne terminy. Wszystko zależy od tego, komu jesteśmy winni pieniądze
Po jakim czasie przedawni się twój dług

- zobowiązania z umowy kredytu czy pożyczki - 3 lata, licząc od dnia, w którym miałeś obowiązek spłacić kredyt czy pożyczkę;

- debet na koncie - 2 lata. Dotyczy wszelkich roszczeń wynikających z umowy rachunku bankowego (z wyjątkiem roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych). Termin przedawnienia biegnie od daty określonej w umowie, w której należało spłacić debet, data zawarcia umowy nie ma znaczenia;

- zadłużenie na karcie kredytowej - 3 lata;

- usługi telekomunikacyjne - 2 lata;

- zobowiązania podatkowe - termin przedawnienia zależy od tego, w jaki sposób zobowiązanie to powstało;

- 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku - w przypadku zobowiązań powstających z mocy prawa (np. podatki dochodowe, VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych), - 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy - w przypadku zobowiązań powstających na skutek doręczenia ci decyzji ustalającej wysokość podatku przez urząd skarbowy (np. podatek od nieruchomości)

- roszczenia z umowy ubezpieczeniowej - 3 lata;

- długi spadkowe - wierzyciel ma prawo żądać od spadkobierców zapłaty wszelkich należności, nawet jeśli nie wiedzieli oni o zaciągniętych przez spadkodawcę kredytach czy pożyczkach. Spadkobiercy odpowiadają za jego długi (wraz z odsetkami; wyjątek - gdy odrzucili spadek). Jeżeli jednak wierzyciel nie podejmuje żadnych kroków wobec dłużnika w celu wyegzekwowania długu, to roszczenie może się przedawnić (np. gdy od umowy zawarcia kredytu przez spadkodawcę upłynęło 10 lat, a bank nie podjął przeciwko niemu żadnych kroków, żeby wyegzekwować dług (w szczególności na drodze sądowej);

- roszczenia stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub innej instytucji powołanej do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczenie sądu polubownego, a także stwierdzona ugoda zawarta przed sądem lub sądem polubownym albo przed mediatorem i zatwierdzone przez sąd - 10 lat;

- należności wobec ZUS z tytułu składek - 10 lat;

- roszczenia o świadczenia alimentacyjne - 3 lata;

- roszczenia z umowy sprzedaży - 2 lata;

- zadłużenie z tytułu czynszu - 3 lata;

- roszczenia z umowy o pracę - 3 lata od dnia, w którym pracodawca powinien ci zapłacić;

- roszczenia z umowy o dzieło - 2 lata od dnia oddania dzieła.

Po upływie terminu przedawnienia dług nie może być przymusowo wyegzekwowany. Jeżeli w takiej sytuacji wierzyciel wniesie do sądu powództwo, w którym domagać się będzie spłaty długu, możesz powołać się na zarzut przedawnienia i sąd oddali pozew. Nie zrobi tego jednak automatycznie, sam musisz zgłosić zarzut przedawnienia. To ważne, bo jeśli spłacisz dług, a potem okaże się, że nie musiałeś tego robić, bo nastąpiło przedawnienie, nie możesz żądać zwrotu pieniędzy.

* Autor: Danuta Rawicka
* Źródło: Super Express

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Przegląd prasy

Klikając pomagasz
Klikając pomagasz By pomóc potrzebującym, wystarczy jedno kliknięcie myszką.   Klikając w bannery na stronach poniżej pomagasz kupić jedzenie potrzebującym, ułatwiasz rehabilitację...

Artykuły

Ile kosztuje ubezpieczenie NNW szkolne? Sprawdź
Ile kosztuje ubezpieczenie... Masz świadomość, że ubezpieczenie NNW wykupywane przez szkołę nie jest obowiązkowe? Jeżeli planujesz zapewnić dziecku indywidualną polisę, poznaj najlepsze oferty. Sprawdź, ile kosztuje...

Porady

Za sanatorium się płaci
Za sanatorium się płaci Nigdy w życiu nie byłam w sanatorium, ale teraz chciałabym się wybrać. Czy to prawda, że muszę płacić za zakwaterowanie i wyżywienie

Reklama

Partnerzy

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości