Ostatnie wiadomości:
Jak zdobyć certyfikt f gaz? - czwartek, 04 lipca 2024 15:45
Buty do biegania od Under Armour – czy warto? - środa, 19 czerwca 2024 18:15
Wskazówki, co robić w deszczowy dzień - czwartek, 06 czerwca 2024 16:05
Dieta Low IG – co to jest? - czwartek, 14 marca 2024 21:54
Zdrowe słodziki od Intenson - czy warto je polecić? - piątek, 24 listopada 2023 19:32
  • Załóż swoje konto!

Co zrobić, gdy łamane są prawa pacjenta

PDFDrukujEmail

Spis treści
Co zrobić, gdy łamane są prawa pacjenta
Strona 2
Wszystkie strony
Masz prawo poskarżyć się na lekarza. Jeżeli w trakcie leczenia zostałeś poszkodowany, możesz dochodzić swoich praw także przed sądem . Sprawdź, jak to zrobić.


Każdy z nas ma prawo do ochrony życia i zdrowia, a także równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z publicznych środków. Gwarantuje to Karta praw pacjenta, przygotowana w oparciu o zapisy konstytucji i obowiązujących ustaw. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza kiedy uważasz, że twoje prawa nie są należycie przestrzegane. Dziś w Poradniku podpowiadamy, jakie prawa ci przysługują oraz w jakich sytuacjach i do kogo możesz się zwrócić z problemem.

Ty decydujesz

Podstawową kwestią jest świadoma zgoda pacjenta na wszelkie działania medyczne. Masz więc prawo nie zgodzić się na nie lub je wstrzymać. O ewentualnych następstwach twojej decyzji powinieneś zostać rzetelnie poinformowany.

W przypadku kiedy nie jesteś zdolny do wyrażenia swojej woli, a konieczna jest natychmiastowa interwencja medyczna, lekarze mają prawo sami zdecydować o podjęciu leczenia, chyba że wcześniej nie wyraziłeś na to zgody. Przyzwolenie na operację w celach leczniczych lub diagnostycznych, poddanie się eksperymentalnej metodzie leczenia lub diagnostyki oraz na udział w eksperymencie medycznym do celów naukowych musisz wyrazić na piśmie. Może tego dokonać twój przedstawiciel ustawowy.

Masz prawo zastrzec pobierania po śmierci tkanek, narządów lub komórek. Jeśli jest możliwość zastosowania alternatywnych sposobów leczenia, do ciebie należy podjęcie decyzji o wyborze jednego z nich.

Żądaj informacji

Każda osoba ubezpieczona w NFZ ma prawo wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Jeśli ukończyłeś 16 lat, możesz osobiście dowiadywać się o stan zdrowia. Lekarz ma obowiązek udzielić ci informacji dotyczących rozpoznanej choroby, proponowanych metod diagnostycznych i leczniczych, możliwych do przewidzenia następstw ich stosowania oraz o wynikach leczenia i rokowaniach.

Nawet jeśli rokowania są złe, masz prawo o tym wiedzieć. Jednak biorąc pod uwagę dobro chorego, lekarz może przekazać ci niepełne informacje. W takich przypadkach musi jednak poinformować o wszystkim osobę upoważnioną.

Zmień lekarza


Jeżeli masz zastrzeżenia do pracy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, masz prawo wybrać innego. Jednak pamiętaj, że zmiana może nastąpić nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym - w przypadku każdej następnej musisz zapłacić 80 zł - nie dotyczy to zmiany miejsca zamieszkania i sytuacji, gdy wybrany lekarz zaprzestał udzielania świadczeń.

Prawa w szpitalu

W sytuacji gdy twoje życie lub zdrowie są zagrożone, masz prawo do natychmiastowego uzyskania pomocy w każdym zakładzie opieki zdrowotnej. Dotyczy to także tych, którzy nie są ubezpieczeni. Osoby takie powinny zwrócić się do prezydenta, burmistrza lub wójta o objęcie ubezpieczeniem - może to zrobić w ich imieniu zakład opieki zdrowotnej. Za leczenie zapłaci wówczas budżet państwa.

Podczas pobytu w szpitalu możesz liczyć na uzyskanie środków farmaceutycznych, materiałów medycznych i odpowiednie wyżywienie. Możesz wypisać się na własne żądanie, uzyskując od lekarza informację o możliwych następstwach tej decyzji. Masz prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez kogoś bliskiego, kontaktu osobistego i telefonicznego z osobami z zewnątrz, informacji o stanie zdrowia, udostępnienia dokumentacji medycznej, ochrony danych w niej zawartych, poszanowania godności i opieki duszpasterskie.

Często się zdarza, że badania lekarskie i zabiegi są dla pacjenta krępujące. Wówczas lekarze i pielęgniarki muszą się wykazać szczególnym wyczuciem i delikatnością oraz poszanowaniem twojej intymności. W takich badaniach powinien uczestniczyć tylko niezbędny personel medyczny. Na obecność innych osób konieczna jest zgoda zarówno twoja, jak i lekarza.

Musisz jednak pamiętać, że jeśli przebywasz w klinice, szpitalu lub innej placówce, w której kształcą się studenci, lekarze lub inny personel, twoje przyzwolenie nie jest konieczne. Co innego w przypadku, gdy takie badanie ma wyłącznie charakter dydaktyczny - wówczas musisz wyrazić na nie zgodę.

Co z tajemnicą

Lekarza obowiązuje tajemnica lekarska (w przypadku młodszych dzieci powiadamiani są ich opiekunowie). Są jednak sytuacje, w których lekarz może przekazać wiadomości o stanie zdrowia postronnym osobom.
- Gdy jej zachowanie stanowi niebezpieczeństwo dla twojego życia lub zdrowia.
- Kiedy sąd, prokurator lub zakład ubezpieczeń żąda od lekarza ujawnienia danych i jest to niezbędne w toczącym się postępowaniu.
- Gdy badanie lekarskie zostało przeprowadzone na żądanie uprawnionych do tego instytucji lub sam zgodziłeś się na ujawnienie tajemnicy.
Przegląd prasy

Klikając pomagasz
Klikając pomagasz By pomóc potrzebującym, wystarczy jedno kliknięcie myszką.   Klikając w bannery na stronach poniżej pomagasz kupić jedzenie potrzebującym, ułatwiasz rehabilitację...

Artykuły

Piwniczka Ogrodowa - Przewodnik po Wybieraniu i Instalacji
Piwniczka Ogrodowa -... Piwniczka ogrodowa to praktyczne i tradycyjne rozwiązanie, które od wieków służy do przechowywania żywności i napojów. W dobie lodówek i zamrażarek, piwniczka ogrodowa nie straciła na...

Porady

Za sanatorium się płaci
Za sanatorium się płaci Nigdy w życiu nie byłam w sanatorium, ale teraz chciałabym się wybrać. Czy to prawda, że muszę płacić za zakwaterowanie i wyżywienie