Ostatnie wiadomości:
Jak się nie nudzić w domu? - poniedziałek, 18 maja 2020 12:47
Dochodzenie roszczenia za opóźniony lot - czwartek, 16 kwietnia 2020 15:07
Remont mieszkania nie musi być straszny! - poniedziałek, 02 marca 2020 13:32
Odtruwanie alkoholowe – jak to wygląda? - środa, 29 stycznia 2020 13:19
Jak zlikwidować przedwczesny wytrysk? - piątek, 25 października 2019 13:39
Jak dobrać opony letnie - poradnik - środa, 27 lutego 2019 13:07
Pomóżmy Piotrowi - wtorek, 26 lutego 2019 11:00
  • Załóż swoje konto!

Ulgi dla osób niepełnosprawnych

PDFDrukujEmail

Masz w rodzinie osobę niepełnosprawną lub sam jestes inwalidą? Sprawdź, do jakich ulg i zniżek masz prawo

Życie codzienne osób niepełnosprawnych nie jest usłane różami, ale dzięki przysługującym im ulgom może być ono choć trochę łatwiejsze. Ulgi są uzależnione od rodzaju schorzenia i stopnia niepełnosprawności.

reklamaOsobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności (inwalidzi dawnej I grupy) przysługują: Ulgi komunikacyjne

- 49 proc. ulgi na przejazdy w pociągach PKP - tylko w klasie 2 pociągów osobowych,
- 37 proc. ulgi w pociągach pośpiesznych, ekspresowych, IC i EC,
- 49 proc. na przejazdy w autobusach PKS w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych,
- 37 proc. ulgi w autobusach PKS pośpiesznych i przyspieszonych, na podstawie biletów jednorazowych,
- bezpłatne przejazdy komunikacją miejską wraz ze wskazanym przez siebie opiekunem (na podstawie orzeczenia potwierdzającego stopień niepełnosprawności) - w niektórych miastach, np. w Warszawie,
- 95 proc. ulgi na przejazdy w pociągach PKP i autobusach PKS dla opiekuna towarzyszącego w podróży (na podstawie jednego z dokumentów podopiecznego oraz biletów jednorazowych), przy czym opiekun musi być pełnoletni (skończone 18 lat), a w przypadku osoby niewidomej musi mieć skończone 13 lat,
- karta parkingowa - jeśli w orzeczeniu o niepełnosprawności jest zapisane, że są wskazania do posiadania karty parkingowej. Wówczas nie musisz stosować się do niektórych znaków drogowych (znaki wylicza § 33.2 Rozp. Min. Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Min. Spraw Wewnętrznych i Admin. z dn. 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych DzU Nr 58 z 1999 r., poz. 622).

Ulgi telekomunikacyjne

- zwolnienie z opłat abonamentowych za radio i telewizję - tylko osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji oraz osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu na podstawie np. orzeczenia potwierdzającego stopień niepełnosprawności,
- 50 proc. rabatu na usługi telekomunikacyjne (przyłączenie do sieci i abonament) - przysługuje dorosłym i dzieciom, które ukończyły 16. rok życia i dotyczy następujących planów:
a) plan tp socjalny
b) plan tp 60 minut za darmo
c) plan tp startowy
d) plan tp standardowy (dla osób, które zamówiły go przed 1 marca 2005 r. - po tym terminie plan został wycofany ze sprzedaży)
e) plan sekundowy tp dom (dla osób, które zamówiły go przed 1 kwietnia 2005 r. - po tym terminie plan został wycofany ze sprzedaży).

Osobom trwale niezdolnym do pracy, w trudnej sytuacji ekonomicznej TP proponuje plan przyjazny za 18,30 zł z VAT z pakietem 30 minut.

Uwaga:
Jeśli jesteś opiekunem dziecka z uszkodzeniem wzroku, słuchu bądź mowy, a które nie ma skończonych 16 lat, to ulga ci nie przysługuje, nawet jeśli jesteś zameldowany pod tym samym adresem

Osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym (dawna II grupa inwalidzka) przysługują: Ulgi komunikacyjne

- karta parkingowa potwierdzająca uprawienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych - jeśli w orzeczeniu o niepełnosprawności jest zapisane, że są wskazania do posiadania karty parkingowej,
- ulga na przejazdy środkami komunikacji miejskiej, które ustala rada miasta, np. w Warszawie - 48 proc. (na podstawie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności lub ważnej legitymacji wydanej przez właściwy organ dokumentującej stopień niepełnosprawności).

Ulgi telekomunikacyjne

- zwolnienie z opłaty abonamentowej za radio i telewizję - tylko dla osób niewidomych, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc. (na podstawie orzeczenia stwierdzającego umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku),
d) plan tp standardowy (dla osób, które zamówiły go przed 1 marca 2005 r. - po tym terminie plan został wycofany ze sprzedaży)
e) plan sekundowy tp dom (dla osób, które zamówiły go przed 1 kwietnia 2005 r. - po tym terminie plan został wycofany ze sprzedaży).
- 50 proc. rabatu na usługi telekomunikacyjne (przyłączenie do sieci i abonament) - przysługuje dorosłym i dzieciom, które ukończyły 16. rok życia i dotyczy planów:
a) plan tp socjalny
b) plan tp 60 minut za darmo
c) plan tp startowy

Z jakim orzeczeniem masz prawo do rabatów na usługi telekomunikacyjne

- w przypadku choroby narządu wzroku - z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności (04-O),
- w przypadku zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu - z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności (03-L),
w przypadku zastosowania przez Zespół Orzekający w orzeczeniu więcej niż jednego symbolu przyczyny niepełnosprawności:
- z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącznym symbolu przyczyny niepełnosprawności występuje symbol przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku),
- z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącznym symbolu przyczyny niepełnosprawności występuje symbol przyczyny niepełnosprawności 03-L (zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu).

Prawo do rabatów mają także opiekunowie prawni osób niepełnosprawnych, jeśli są stale lub czasowo zameldowani z osobą niepełnosprawną w tym samym lokalu lub budynku.

Możesz dostać specjalną fakturę
Osoby słabo widzące lub niewidome mogą otrzymywać od TP faktury:
- w alfabecie Braille'a,
- dużą czcionką (16-18 pkt)
- przesłane pocztą elektroniczną, które można powiększyć na komputerze.

Zamówienie na dodatkową fakturę możesz złożyć telefonicznie (tel. 9393), przesłać faksem (tel. 9394), pisemnie (Telekomunikacja Polska SA, ul. Bażantów 35, 40-668 Katowice) lub w salonie sprzedaży TP.

Osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim mają prawo do:
karty parkingowej potwierdzającej uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych - jeśli w orzeczeniu o niepełnosprawności jest zapisane, że są wskazania do posiadania karty parkingowej.

Dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz ich rodzice lub opiekunowie mają prawo do:

- 78 proc. ulgi na przejazdy w pociągach osobowych i pospiesznych, ekspresowych EC, IC PKP (tylko w 2 klasie) i we wszystkich rodzajach autobusów PKS na trasie z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: szkoły, przedszkola, ośrodka rehabilitacji, domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka wsparcia, i z powrotem, na podstawie legitymacji szkolnej,
- bezpłatnych przejazdów na trasie z miejsca zamieszkania do szkoły - dotyczy młodzieży uczęszczającej do szkół specjalnych

Ulgi przysługują nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia (uczniowie) lub do 26. roku życia (studenci).
Osoby niewidome, niebędące osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do:

- 37 proc. ulgi na przejazdy w 2 klasie pociągów osobowych, pospiesznych i ekspresowych oraz w autobusach PKS,
- do 95 proc. ulgi na przejazdy w pociągach PKP i autobusach PKS dla swojego przewodnika towarzyszącego w podróży (musi mieć ukończone 13 lat),
- bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych - w niektórych miastach, np. w Warszawie.

Renciści i emeryci (a także małżonek, na którego pobierany jest dodatek rodzinny) mają prawo do:
- dwóch jednorazowych przejazdów w ciągu roku z 37-proc. ulgą w 2 klasie pociągów osobowych, pospiesznych i ekspresowych,
- 48 proc. ulgi w opłatach komunikacji miejskiej na podstawie aktualnego odcinka renty (emerytury) wraz z dowodem tożsamości.
Zwolnione z opłat za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych są:

- osoby zaliczone do I grupy inwalidów,
- osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji,
- osoby o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje dodatek pielęgnacyjny,
- osoby, które skończyły 75 lat,
- osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną,
- osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
ci, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.,
- inwalidzi wojenni i wojskowi,
- kombatanci, niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz wdowy i wdowcy po kombatantach, którzy są jednocześnie emerytami lub rencistami.

Więcej informacji: www.niepelnosprawni.pl
  • Autor: Danuta Rawicka
  • Autorzy zdjęć: Dominik Gryżewski / SE/EAST NEWS
  • Źródło: Super Express

Przegląd prasy

Klikając pomagasz
Klikając pomagasz By pomóc potrzebującym, wystarczy jedno kliknięcie myszką.   Klikając w bannery na stronach poniżej pomagasz kupić jedzenie potrzebującym, ułatwiasz rehabilitację...

Artykuły

Jak się nie nudzić w domu?
Jak się nie nudzić w domu? W czasie deszczu dzieci się nudzą… ale okazuje się, że nie tylko dzieci i nie tylko w czasie deszczu – nuda podczas siedzenia w domu dopada każdego. Jeśli pogoda nie dopisuje lub...

Porady

Za sanatorium się płaci
Za sanatorium się płaci Nigdy w życiu nie byłam w sanatorium, ale teraz chciałabym się wybrać. Czy to prawda, że muszę płacić za zakwaterowanie i wyżywienie

Reklama

Partnerzy

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości