Ostatnie wiadomości:
Jak stworzyć wymarzoną łazienkę? - wtorek, 08 września 2020 17:31
Stoły chłodnicze – urządzenia dwu funkcyjne - środa, 24 czerwca 2020 06:08
Ugotuj pyszny bigos domowym sposobem - środa, 17 czerwca 2020 20:33
Ugotuj pyszny bigos domowym sposobem - środa, 17 czerwca 2020 20:33
Jak się nie nudzić w domu? - poniedziałek, 18 maja 2020 12:47
Dochodzenie roszczenia za opóźniony lot - czwartek, 16 kwietnia 2020 15:07
Remont mieszkania nie musi być straszny! - poniedziałek, 02 marca 2020 13:32
  • Załóż swoje konto!

Czy ubezpieczenie samochodu przechodzi na nowego właściciela?

PDFDrukujEmail

auto

Samochód można kupić z pierwszej ręki, od dealera z salonu firmowego, albo z drugiej ręki z komisu, od handlarza, w tym także pojazd sprowadzany zza granicy, albo od indywidualnej osoby, która prywatnie sprzedaje auto.

Zarówno kupując, jak i sprzedając samochód, można zastanawiać się, co dzieje się z polisą ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, czyli z OC pojazdu. Czy przechodzi na nowego właściciela w trybie automatycznym? Czy może ubezpieczyciel oddaje niewykorzystaną część składki ubezpieczeniowej dotychczasowemu właścicielowi? Jak to wygląda od strony prawnej?

Formalności związane ze sprzedażą auta

W każdym przypadku trzeba dopełnić kilku formalności związanych ze sprzedażą i zakupem. Podstawą jest podpisanie stosownej umowy kupna-sprzedaży pojazdu.

Oprócz tego istnieje obowiązek przekazania polisy ubezpieczenia OC przez dotychczasowego właściciela auta jego nabywcy. Fakt sprzedaży trzeba też zgłosić do towarzystwa ubezpieczeniowego. Wynika to w sposób bezpośredni z ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Nowy właściciel ma ustawowe prawo otrzymać od sprzedawcy auta dokument, który będzie potwierdzał zawarcie ubezpieczenia OC. Jeśli tak się nie stanie, może ewentualnie na własną rękę sprawdzić, czy samochód jest ubezpieczony i w jakim towarzystwie sprzedający wykupił polisę. Można to zrobić w bazie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, mając numer rejestracyjny pojazdu.

Przejęcie OC zbywcy pojazdu

Po otrzymaniu od sprzedającego auta ważnej polisy OC kupujący może:

  • złożyć wypowiedzenie dotychczasowej umowy do towarzystwa ubezpieczeniowego,
  • korzystać z istniejącej ochrony do końca okresu jej trwania.

Umowę przejętą po starym właścicielu można wypowiedzieć w dowolnym momencie jej trwania. Najlepiej zrobić to niezwłocznie, ponieważ zwlekanie z dopełnieniem takich formalności może spowodować, że ubezpieczyciel naliczy dopłatę za czas, przez który nowy właściciel korzystał z ochrony w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Wypowiedzenie musi mieć zachowaną formę pisemną, ale można je wysłać po zeskanowaniu faxem, mailem lub wydrukować i wysłać pocztą tradycyjną. Zanim jednak wypowiedzenie ostatecznie zostanie wysłane, najlepiej skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym i dopytać o szczegóły rezygnacji z umowy.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC, które przeszło na nabywcę pojazdu powoduje, że sprzedającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. Zwrot zostanie naliczony od daty wypowiedzenia polisy, nie zaś od daty sprzedaży pojazdu, dlatego sprzedającym zależy, aby nowy nabywca jak najszybciej wypowiedział umowę.

Kupiłeś auto z polisą? Możesz dopłacić

Alternatywą dla kupującego jest przejęcie ubezpieczenia OC po dotychczasowym właścicielu auta. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać z OC w takim wypadku do końca trwania uprzednio zawartej umowy ubezpieczeniowej.

Ubezpieczyciele mają prawo w takiej sytuacji dokonać rekalkulacji składki. Polega ona na powtórnym przeliczeniu składki w korespondencji do oszacowanego ryzyka związanego z danym kierowcą.

Rekalkulacja składki może spowodować konieczność dokonania dopłaty do ubezpieczyciela. Z taką sytuacją najczęściej mamy do czynienia, jeśli samochód wraz z OC przejmuje niedoświadczony kierowca, który krótko ma prawo jazdy i nie wypracował żadnych zniżek za bezszkodową jazdę.

Zanim kupujący otrzyma polisę OC i przejmie ją po starym właścicielu pojazdu, powinien skontaktować się z przedstawicielem danego towarzystwa i ustalić, czy w jego przypadku rekalkulacja składki jest potrzebna.

Tańsza składka OC online

Gdy po zakupie auta nowy właściciel kontynuuje polisę zbywcy do końca jej trwania, to OC nie przedłuży się na rok następny samoczynnie. Trzeba samodzielnie zadbać o wykupienie nowej polisy i znalezienie odpowiedniej oferty.

Można wyszukać szybko i skutecznie korzystne ubezpieczenie samochodu -  ubezpieczamy-auto.pl to strona, która nam to umożliwi. Przydatny będzie również  https://kalkulator.ubezpieczamy-auto.pl/kalkulator/oc-ac/

Wyliczymy dzięki niemu potencjalną składkę na OC w poszczególnych firmach ubezpieczeniowych.

Brak zgłoszenia sprzedaży auta do TU – jakie konsekwencje?

Zgodnie z prawem, sprzedający powinien przekazać swoją dotychczasową polisę OC na sprzedawane auto, ale też poinformować pisemnie o tym fakcie zakład ubezpieczeń. Jeśli nie dopełni tego obowiązku, to za wszystkie ewentualne płatności związane z polisą liczone za okres od sprzedaży pojazdu do poinformowania ubezpieczyciela, będzie odpowiadał solidarnie z nowym nabywcą. Może się więc okazać, że przyjdzie mu np. zapłacić drugą, półroczną ratę za OC razem z nowym właścicielem samochodu, pomimo że od dawna nie będzie posiadaczem auta.

Zbywca, sprzedając pojazd z ważną polisą OC, ma 14 dni na powiadomienie o tym ubezpieczyciela. W piśmie przekazywanym do firmy ubezpieczeniowej musi ująć dane nabywcy pojazdu z umowy kupna-sprzedaży oraz numer polisy OC. Najlepiej jednak powiadomić ubezpieczyciela tego samego dnia, w którym sprzedający zbył samochód.

Co z ubezpieczeniem AC pojazdu?

W przypadku, gdy w momencie sprzedaży auto było objęte ubezpieczeniem AC, polisa ta nie przechodzi na nowego właściciela. To ubezpieczenie dobrowolne i wygasa wraz z datą zbycia samochodu. Dotychczasowy posiadacz samochodu może po zawiadomieniu ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu otrzymać zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony.

Materiał zewnętrzny

 

Przegląd prasy

Klikając pomagasz
Klikając pomagasz By pomóc potrzebującym, wystarczy jedno kliknięcie myszką.   Klikając w bannery na stronach poniżej pomagasz kupić jedzenie potrzebującym, ułatwiasz rehabilitację...

Artykuły

Jak stworzyć wymarzoną łazienkę?
Jak stworzyć... Łazienka to jedno z tych pomieszczeń, które można łatwo urządzić tanim kosztem. Pamiętaj jednak, że w takim przypadku, chociaż pomieszczenie będzie spełniało swoją praktyczną...

Porady

Za sanatorium się płaci
Za sanatorium się płaci Nigdy w życiu nie byłam w sanatorium, ale teraz chciałabym się wybrać. Czy to prawda, że muszę płacić za zakwaterowanie i wyżywienie

Reklama

Partnerzy

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości